Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 136 (Tháng 12/2022)

15/12/2022

MỤC LỤC

Số trang

TỔNG QUAN

 

Ô nhiễm mùi hôi trong chăn nuôi và các giải pháp xử lý trên thế giới

2

Nguyễn Thành Trung, Đặng Vũ Hòa, Đào Thị Bình An, Dương Thị Oanh, Lê Văn Dũng,
Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Hoàng Anh

 

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Năng suất sinh sản của lợn nái TH12 và TH21 chuyển giao vào sản xuất.

20

Trịnh Quang Tuyên, Phạm Duy Phẩm, Trịnh Hồng Sơn, Nguyễn Long Gia, Nguyễn Ngọc Minh, Bùi Thị Tư,
Nguyễn Thị Lan, Lý Thị Thanh Hiên,Nguyễn Văn Huy, Hoàng Đức Long, Nguyễn Tiến Thông

 

Đánh giá mức độ ổn định và khả năng di truyển của một số tính trạng sinh trưởng và thành phần thân thịt của dòng đực cuối TS3 sau ba thế hệ.

31

Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Hữu Tỉnh,
Trần Thanh Tùng và Nguyễn Ngọc Thanh Yên

 

Đánh giá đa dạng di truyền của hai dòng gà Đông Tảo và hai dòng gà Móng cùng với một số giống gà nội khác

40

Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Ba, Phạm Văn Sơn, Phạm thị Phương Mai, Ngô Thị Thu Hiền, Đặng Văn Dũng, Dương Trí Tuấn, và Nguyễn Khánh Vân

 

 

Kết quả chọn tạo hai dòng ngỗng Xám tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên

48

Vương Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Duy,
Văn Thị Chiều, Đào Anh Tiến,
Nguyễn Ngọc Giáp, Nguyễn Thị Thu Phương

 

Đánh giá khả năng sản xuất của gà Móng nuôi thương phẩm

61

Phạm Văn Sơn, Ngô Thị Thu Hiền,
Đặng Văn Dũng và Ngô Thị Kim Cúc

 

Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất thịt của ngỗng Xám thương phẩm tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên

71

Văn Thị Chiều, Nguyễn Văn Duy, Vương Thị Lan Anh,
Đỗ Thị Liên, Nguyễn Ngọc Giáp, Nguyễn Thị Thu Phương và Lê Thị Mai Hoa

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Nghiên cứu sử dụng bột mỡ cá tra trong khẩu phần thức ăn cho gà đẻ trứng lông màu giống Lương Phượng

78

Phan Văn Sỹ và Lã Văn Kính

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

So sánh khả năng sinh khí của mẻ ủ yếm khí phân lợn có bổ sung một số chất hữu cơ với tỷ lệ khác nhau ở điều kiện invitro

90

Lê Thúy Hằng, Vũ Chí Cương, Bùi Văn Chính

 

Viện Chăn nuôi


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi