Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 137 (Tháng 02/2023)

21/04/2023

MỤC LỤC

Trang

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Ảnh hưởng của tỷ lệ nguồn gen bò Droughtmaster đến khả năng sinh trưởng của con lai tại Tây Nguyên

2

Phạm Văn Giới, Đặng Văn Dũng,
Phạm Văn Sơn và Đỗ Thị Thanh Vân

 

Một số đặc điểm ngoại hình và sinh sản của trâu Thanh Chương, Nghệ An

18

Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Đức Chuyên,
Vũ Đình Ngoan, Nguyễn Huy Huân, Nguyễn Đình Nguyên, Nguyễn Đức Trường và Nguyễn Văn Đại

 

Tạo dòng ông bà trên cơ sở trao đổi gen giữa lợn Landrace của Pháp và Mỹ và nhân giống chọn lọc qua 3 thế hệ

28

Nguyễn Tiến Thông, Trịnh Hồng Sơn, Phạm Duy Phẩm,
Trịnh Quang Tuyên, Trần Phương Nam, Lê Thị Thanh Huyền và Đặng Vũ Bình

 

Tạo dòng ông bà trên cơ sở trao đổi gen giữa lợn Yorkshire của Pháp và Mỹ và nhân giống chọn lọc qua 3 thế hệ

40

Nguyễn Tiến Thông, Trịnh Hồng Sơn, Phạm Duy Phẩm,
Trịnh Quang Tuyên, Trần Phương Nam, Lê Thị Thanh Huyền và Đặng Vũ Bình

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Xác định mức protein thô và năng lượng trao đổi phù hợp trong khẩu phần ăn cho vịt sinh sản Huba

52

Nguyễn Thị Hồng Trinh,
Phạm Thị Như Tuyết và Lê Thanh Hải

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Đánh giá quá trình hoạt hóa giống sản xuất quy mô công nghiệp của ba chủng vi khuẩn Lactic

61

Phạm Thị Trang, Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Thu Quyên, Nguyễn Thị Bích Đào, Phạm Lê Anh Tuấn và Phạm Văn Tuân

 

Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa chó, mèo nuôi tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

72

Trần Thị Trinh, Vũ Thị Hoài Thu,
Nguyễn Thị Huế và Nguyễn Thị Hương

 

THÔNG TIN

 

Thực trạng và định hướng công tác nghiên cứu khoa học ngành Chăn nuôi

81

TS. Nguyễn Đức Trọng

 


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi