Luận án trước bảo vệ của nghiên cứu sinh Vũ Hoàng Trung

10/02/2020

TRÍCH YẾU LUẬN ÁN

 

Họ tên nghiên cứu sinh: Vũ Hoàng Trung

Tên đề tài luận án: Chọn lọc nâng cao năng suất trứng của vịt Triết Giang và vịt TC

Chuyên ngành: Chăn nuôi                                              Mã số: 9.62.01.05

Người hướng dẫn khoa học:  1. TS Nguyễn Văn Trọng

                                             2. PGS. TS. Hoàng Văn Tiệu

Tên cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Mục đích và đối tượng nghiên cứu

Chọn lọc 4 dòng vịt của 2 giống vịt hướng trứng có năng suất cao đáp ứng nhu cầu của người chăn nuôi và yêu cầu phát triển chăn nuôi vịt chuyên trứng của Việt Nam.

Chi tiết tại các đường link bên dưới

Trích yếu luận án

Những đóng góp mới của luận án

Tóm tắt luận án _ Tiếng Việt

Tóm tắt luận án _ Tiếng Anh

Luận án hoàn chỉnh

NCS Vũ Hoàng Trung


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi