Bước tiến mới trong việc bảo vệ đàn gà đẻ trứng chống lại E.coli

20/06/2022

Mở rộng khả năng bảo vệ chống lại sự lây nhiễm vi khuẩn E. coli cho các lớp trứng và đàn giống

Zoetis

15 tháng 6 năm 2022

Cơ hội mới để mở rộng khả năng bảo vệ chống lại sự lây nhiễm vi khuẩn E.coli cho lớp trứng và đàn giống được coi là một bước tiến đáng kể cho ngành chăn nuôi gia cầm. Poulvac E coli được phát triển một phần ở Anh với tư cách là loại vắc-xin đầu tiên thuộc loại này chống lại căn bệnh này. Nó đã gây được ảnh hưởng lớn ở nhiều quốc gia kể từ khi được Zoetis ra mắt vào năm 2012.

Đối với những chim đẻ và giống, bảng dữ liệu trước đây của Vương quốc Anh và Châu Âu không cho phép sử dụng chim đẻ hoặc trong vòng sáu tuần trước khi bắt đầu giai đoạn đẻ. Hạn chế này hiện đã được loại bỏ và được thay thế bằng tuyên bố an toàn tại chỗ, cho phép sử dụng vắc-xin trong suốt quá trình.

John Kenyon, Giám đốc Thú y Quốc gia Zoetis Vương quốc Anh cho biết: “Thời hạn miễn dịch đã nêu là 12 tuần, và nhiều chủ đàn chọn tiêm phòng nhiều lần trong thời gian nuôi để đạt mức bảo vệ tối đa”. “Sự chấp thuận mới này mang lại cho họ sự linh hoạt hơn nhiều trong việc bảo vệ các loài chim của họ. Thời điểm tiêm phòng trong giai đoạn nuôi con hiện có thể được điều chỉnh để sử dụng trong sáu tuần trước khi bắt đầu đẻ với cơ hội sử dụng tiếp trong giai đoạn đẻ hiện thường được kéo dài từ 72 đến 80 tuần hoặc thậm chí lâu hơn. ”

Ông cho biết việc mở rộng biện pháp bảo vệ có thể đặc biệt có lợi ở những nơi đã từng có vấn đề về vi khuẩn E. coli trong quá khứ và để phản ứng với dịch bệnh xảy ra ở một đàn cụ thể không phản ứng với thuốc hoặc các biện pháp can thiệp khác.

Trong mười năm qua, vắc-xin đã được sử dụng thường xuyên trong ngành chăn nuôi gà đẻ trứng và đã tỏ ra đặc biệt hữu ích trong việc bảo vệ nguồn giống có giá trị.

Tiện ích mở rộng mới được sử dụng sau hai nghiên cứu an toàn dựa trên phòng thí nghiệm, một thử nghiệm thực địa và dữ liệu từ kinh nghiệm thực địa về việc sử dụng nó ở ba quốc gia. Một nghiên cứu trên 10.000 bố mẹ đẻ ở Đan Mạch xem xét tác động của việc tiêm phòng đối với sức khỏe của gia cầm, năng suất đẻ và kết quả nở. Điều này không tìm thấy tác dụng phụ nào đối với sức khỏe hoặc năng suất của gia cầm khi được sử dụng trong thời kỳ đẻ, và chủng vắc-xin không rụng hoặc hiện diện trong hoặc trên trứng.

Võ Văn Sự dịch từ: Zoetis. 15 June 2022. New advance in protecting egg laying flocks against E.coli.  https://www.thepoultrysite.com/news/2022/06/new-advance-in-protecting-egg-laying-flocks-against-e-coli

 

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi