Lựa chọn ăn thịt có nằm trong DNA của chúng ta không?

19/09/2022

Liệu di truyền có thể đóng một vai trò nào đó trong quyết định bỏ ăn thịt, cùng với ảnh hưởng của các yếu tố môi trường? Các nhà nghiên cứu Hà Lan tin như vậy. (Canva.com)

PAIGE CARLSON

Ngày 29 tháng 8 năm 2022

Trong một nghiên cứu về cặp song sinh người Hà Lan, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu tính di truyền của việc kiêng ăn thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm, cá hoặc động vật có vỏ, theo một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Science Direct Food Quality and Preferences.

Các cặp song sinh giống hệt nhau (đơn hợp tử) chia sẻ 100% cấu tạo gen của họ, trong khi các cặp song sinh cùng cha khác mẹ (dị hợp tử) chia sẻ khoảng 50% gen của họ. Do đó, nghiên cứu hành vi sinh đôi có thể dẫn đến cái nhìn sâu sắc có giá trị trong việc xác định khả năng di truyền của các tính trạng.

Với hơn 8.000 bộ sinh đôi hoặc sinh ba lần đầu và thứ hai được khảo sát, nghiên cứu tuyên bố, "Hệ số di truyền khi kiêng ăn thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm, cá hoặc động vật có vỏ dao động từ 70 đến 80%."

Những lý do nên kiêng ăn thịt trong cuộc khảo sát bao gồm:

• Dị ứng

• Không chấp nhận

• Nhạy cảm

• Ốm

• Tốt hơn cho sức khỏe

• Tốt hơn cho cân nặng

• Tín ngưỡng (tôn giáo, thuần chay, v.v.)

• Không thích

• Các lý do khác

Bài báo dựa trên kết quả nghiên cứu cho biết: “Tỷ lệ ăn kiêng trong các cặp song sinh [mononozygotic] cao hơn nhiều so với các cặp song sinh [dizygotic] đối với từng loại thịt và cá riêng lẻ, giống như đối với người ăn chay và ăn chay”.

Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy chủ nghĩa ăn chay (không ăn thịt nhưng ăn cá) do di truyền 74%, ăn chay (không ăn thịt và cá) do di truyền 77% và kiêng ăn thịt do di truyền 80%, với phương sai còn lại là không ảnh hưởng môi trường chung.

Mặc dù các nhà nghiên cứu khẳng định tính di truyền cao trong việc kiêng ăn thịt, nhưng điều quan trọng là phải thừa nhận rằng “niềm tin” và “tốt hơn cho sức khỏe” được xếp hạng trong số những lý do cao nhất đối với quần thể. Những lý do này có thể được coi là yếu tố môi trường, nhiều hơn là các đặc điểm di truyền.

Ví dụ, trong số 427 người kiêng thịt bò được khảo sát, 255 người khẳng định "niềm tin" là lý do của họ trong khi chỉ 28 người đồng loạt khẳng định họ bị dị ứng, không dung nạp, nhạy cảm hoặc bị bệnh khi ăn thịt bò.

Đối với thịt lợn, trong số 1.141 người kiêng ăn, 412 người nói rằng 'tốt hơn cho sức khỏe' trong khi 185 người khẳng định họ bị dị ứng, không dung nạp, nhạy cảm hoặc trải qua bệnh tật.

Kết quả đầy đủ được tìm thấy bên dưới:

Kiêng ăn thịt

Các nhà nghiên cứu đề xuất các nghiên cứu sâu hơn để điều tra mối tương quan di truyền và ảnh hưởng di truyền đến mối liên hệ giữa ăn chay và các đặc điểm tâm lý khác. Các nhà nghiên cứu cũng đề xuất các nghiên cứu trong tương lai phân biệt lý do "niềm tin" và hỏi sâu hơn về niềm tin hoặc niềm tin cụ thể, như loại tôn giáo, giảm nhẹ, biến đổi khí hậu hoặc phúc lợi động vật.

Bạn nghĩ ăn thịt có bao nhiêu “lựa chọn”?

Võ Văn Sự dịch từ: PAIGE CARLSON August 29, 2022. Could the Choice to Eat Meat Be in Our DNA?  https://www.porkbusiness.com/news/industry/could-choice-eat-meat-be-our-dna


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi