Lượng thịt nhập khẩu của Nhật Bản tăng 16,4%

02/08/2022

Nhập khẩu ngũ cốc, đậu tương từ Mỹ giảm; thịt tăng 4,5%

5m Editor

21 tháng 7 năm 2022

Theo một bảng do Reuters công bố, nhập khẩu các mặt hàng nông nghiệp như ngũ cốc, đậu nành và thịt của Nhật Bản đã tăng lên so với năm ngoái. Tuy nhiên, nhập khẩu từ Mỹ đã giảm.

Ví dụ, nhập khẩu ngũ cốc đã tăng lên 2,24 triệu tấn và trị giá 143,160 triệu yên Nhật. So với năm ngoái, khối lượng nhập khẩu ngũ cốc tăng 8,2% và giá trị tăng 65%. Tuy nhiên, nhập khẩu ngũ cốc từ Mỹ giảm 4,2% về lượng nhưng tăng 54,2% về giá trị.

Đậu nành cho thấy những con số tương tự. Lượng nhập khẩu tăng 4,2% so với năm trước, trong khi giá trị tăng 42,4%. Tuy nhiên, xét về khối lượng, nhập khẩu đậu tương từ Mỹ giảm 26,4%, trong khi giá trị tăng 1,5%.

Nhật Bản nhập khẩu 284.010 tấn thịt, tăng 16,4%, trị giá 180,638 triệu yên (tăng 39,3% so với cùng kỳ năm ngoái). Lượng thịt nhập khẩu từ Mỹ tăng 4,5%, trong khi giá trị tăng 35,4%.

Võ Văn Sự dịch từ: 5m Editor. 21 July 2022. Japan meat import volume up 16.4%.  https://www.thepoultrysite.com/news/2022/07/japan-meat-import-volume-up-16-4


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi