Minnesota, California xác nhận hai trường hợp cúm gia cầm mới, mỗi trường hợp

19/09/2022

Bốn trường hợp ảnh hưởng đến 75.350 con gia cầm

 Global Ag Media,  Bắc Mỹ

14 tháng 9 năm 2022

Cơ quan Kiểm tra Sức khỏe Động thực vật (APHIS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã xác nhận sự hiện diện của bệnh cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) trên hai trang trại mới ở Minnesota và California.

Sau một đợt bùng phát ở Morrison, Minnesota vào tuần trước ảnh hưởng đến 50.000 con gà tây thịt thương mại, tiểu bang đã báo cáo thêm hai trường hợp nữa, cả hai đều ở các trang trại thương mại. Vụ đầu tiên được báo cáo vào ngày 8 tháng 9 tại Mecker và ảnh hưởng đến 34.200 con gà tây thịt thương mại. Lần thứ hai được xác nhận vào ngày hôm sau tại một trang trại chăn nuôi gà tây thương mại. Nó đã ảnh hưởng đến 17.100 con chim.

Các trường hợp nhiễm H5N1 đầu tiên ở Minnesota được xác nhận vào ngày 25 tháng 3 năm 2022.

Hai trường hợp mới cũng được xác nhận ở California. Ở El Dorado, 150 con gia cầm không phải gia cầm đã được xét nghiệm dương tính với cúm gia cầm tại một trang trại không nuôi gia cầm. Tại Fresno, 23.900 người chăn nuôi gà thịt thương mại cũng cho kết quả dương tính với cúm gia cầm.

Các đối tác của Liên bang và Tiểu bang đang làm việc chung trong việc giám sát và thử nghiệm bổ sung ở khu vực gần đó, tuân theo các kế hoạch ứng phó với dịch cúm gia cầm hiện có.

Võ Văn Sự dịch từ: Global Ag Media,  North America. 14 September 2022 Minnesota, California confirm two new avian influenza cases each. https://www.thepoultrysite.com/news/2022/09/minnesota-california-confirm-two-new-avian-influenza-cases-each


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi