Nghiên cứu mới tìm thấy mối liên hệ giữa năng lượng trong khẩu phần ăn của gia cầm và sản lượng trứng

12/09/2023

Phát hiện này có thể giải quyết vấn đề chi phí thức ăn gia tăng

                        Global Ag Media,  North America

ngày 4 tháng 9 năm 2023

Trong nghiên cứu trước đây, các thông số lượng ăn vào và sản xuất trứng là tiêu chí phản ứng phổ biến nhất mà các nhà nghiên cứu sử dụng để đo lường phản ứng năng lượng ở gia cầm, theo một bản tin từ Virginia Tech.

Giáo sư Michael Persia tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Khoa học Đời sống của Virginia Tech đã quyết định xem xét mức năng lượng ở gia cầm từ một quan điểm khác. Ý tưởng nghiên cứu này bắt đầu vào năm 2008-2009, khi giá ngô tăng lên do việc mở rộng sản xuất ethanol như một phần của tiêu chuẩn nhiên liệu tái tạo. Trong nỗ lực xác định và xác nhận các lựa chọn thay thế ngô làm nguồn năng lượng chính trong khẩu phần của gà mái đẻ, một cách tiếp cận toàn diện hơn đối với quá trình trao đổi chất của gà mái đẻ đã được nghiên cứu.

Kết quả là hơn một thập kỷ nghiên cứu được thực hiện bởi Persia và một nhóm sinh viên tốt nghiệp và đại học tại Trường Khoa học Động vật. Những gì họ phát hiện ra đã hỗ trợ cho dòng suy nghĩ của họ.

Ít nhất trong thời gian ngắn, lượng năng lượng cung cấp cho gà mái không ảnh hưởng đến số lượng trứng được tạo ra. Gà mái sẽ đẻ trứng miễn là chúng có đủ mô mỡ và khối lượng dự trữ để cung cấp năng lượng cho quá trình sản xuất trứng.

Persia cho biết: “Kết quả cho thấy rằng năng lượng trong chế độ ăn uống có tác động rõ rệt hơn đến khối lượng cơ thể và mô mỡ trước khi quan sát thấy nhiều phản ứng trực tiếp hơn về hiệu suất”. “Do đó, trọng lượng và thành phần cơ thể gà mái có thể được sử dụng như một phép đo nhạy cảm hơn về tình trạng năng lượng của gà mái so với sản lượng trứng hoặc hiệu quả sử dụng thức ăn.”

Nghiên cứu này được công bố gần đây trên Tạp chí Nghiên cứu Gia cầm Ứng dụng và được hỗ trợ bởi Chương trình Học giả Nghiên cứu Cao cấp về Dinh dưỡng Động vật John Lee Pratt. Alyssa Lyons, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Khoa học Động vật, là tác giả chính. Cô làm việc trong phòng thí nghiệm của Persia và thực hiện dự án nghiên cứu này khi còn là sinh viên đại học.

Gần đây hơn, chi phí của dầu ăn, thành phần năng lượng đứng thứ hai trong khẩu phần ăn, đã tăng lên khi sản xuất thêm dầu diesel sinh học. Vì vậy, Persia và nhóm của ông đã tiến hành một thí nghiệm để đánh giá tác động của việc thay đổi năng lượng trong khẩu phần đến hiệu suất và khả năng dự trữ năng lượng ở gà mái đẻ từ 36 đến 52 tuần tuổi.

Tổng cộng có 252 con gà mái được cho ăn một trong bảy chế độ ăn thử nghiệm có năng lượng từ 2.750 đến 3.050 kilocalories. Sản lượng trứng, năng lượng tiêu thụ, lượng thức ăn ăn vào, trọng lượng trứng, khối lượng trứng và hiệu quả sử dụng thức ăn đã được tính toán. Gà mái được cân bốn tuần một lần và tổng khối lượng thân thịt, nạc và mỡ được xác định ở 52 tuần tuổi bằng cách sử dụng phép đo hấp thụ tia X năng lượng kép, một loại đánh giá.

Kết quả chỉ ra rằng năng lượng ăn vào đã ảnh hưởng đến tổng khối lượng thân thịt và khối lượng mỡ trong thân thịt của gà mái trước khi làm thay đổi số lượng trứng chúng sản xuất.

Persia cho biết: “Mặc dù sản lượng trứng không bị ảnh hưởng nhưng tổng khối lượng, trọng lượng cơ thể và khối lượng chất béo đã giảm đáng kể khi năng lượng trong khẩu phần ăn giảm và có mối tương quan trực tiếp với năng lượng trong khẩu phần ăn”. “Điều này cho chúng ta thấy rằng gà mái sẽ tiếp tục sản xuất trứng với tổn thất về năng lượng dự trữ của cơ thể trong quá trình sản xuất ngắn hạn.”

Persia cho biết phát hiện này có thể có tác động đáng kể đến môi trường và kinh tế.

Ông nói: “Mọi thứ chúng tôi có thể làm để xác định chính xác hơn nhu cầu của những loài chim này sẽ giảm chi phí trứng - hiệu quả từ quan điểm cho ăn sẽ dẫn đến hiệu quả từ quan điểm kinh tế”. “Ngoài ra còn có một thành phần môi trường lớn nữa. Bất cứ lúc nào chúng ta có thể tăng cường sử dụng năng lượng hoặc chất dinh dưỡng từ khẩu phần ăn thì lượng chất thải thực sự thải ra ở phần cuối dưới dạng phân sẽ ít hơn. Nếu chúng ta có thể sử dụng tài nguyên của mình một cách hiệu quả hơn và đưa chúng vào con chim hoặc vào quả trứng, điều đó sẽ giúp ích cho dấu chân môi trường.”

Võ Văn Sự dịch từ: Global Ag Media4 September 2023.  North America New research finds a disconnect between poultry dietary energy, egg production

https://www.thepoultrysite.com/news/2023/09/new-research-finds-a-disconnect-between-poultry-dietary-energy-egg-production


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi