Xuất khẩu thịt của EU dự kiến tiếp tục giảm trong năm 2024 - GAIN

30/11/2023

Xuất khẩu của Brazil dự kiến tăng

17 tháng 11 năm 2023

Global Ag Media

Bắc Mỹ

Theo Mạng thông tin nông nghiệp toàn cầu (GAIN) gần đây của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), vào năm 2024, xuất khẩu thịt lợn, thịt bò và thịt gà của EU được dự báo sẽ chiếm 15% xuất khẩu toàn cầu, đánh dấu mức giảm đáng kể so với mức 20% vào năm 2019. ) báo cáo.

Để so sánh, tổng xuất khẩu thịt lợn, thịt bò và thịt gà của Brazil được dự báo sẽ tăng từ 20% lên 26% trong cùng kỳ, trong khi Hoa Kỳ dự kiến sẽ hầu như không thay đổi ở mức 22%.

COVID-19 gây ra những thay đổi đối với việc tiêu thụ thịt, chi phí đầu vào tăng cao, dịch bệnh ở động vật và gánh nặng pháp lý gia tăng đã định hình lại hoạt động sản xuất động vật của các nhà sản xuất lớn. Điều này đặc biệt đúng đối với EU, nơi tổng sản lượng thịt lợn, thịt bò và thịt gà đã giảm 2% từ năm 2019 đến năm 2022 và được dự đoán sẽ giảm thêm 2% vào năm 2023 và 1% vào năm 2024. Các quy định về thuốc thú y của EU cũng như các quy định về động vật sắp ra mắt Luật phúc lợi đã tạo ra sự không chắc chắn cho người sản xuất, đầu tư không được khuyến khích và chi phí sản xuất tăng lên.

Võ Văn Sự dịch từ: : Global Ag Media -  North America. 17 November 2023. EU meat exports expected to continue decline in 2024 – GAIN. https://www.thepoultrysite.com/news/2023/11/eu-meat-exports-expected-to-continue-decline-in-2024-gain


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi