Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 126 (Tháng 8/2021)

20/10/2021

MỤC LỤC

Trang

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Khả năng sinh sản của bò cái lai Zebu phối tinh Wagyu, Blonde và khả năng sinh trưởng, cho thịt con lai của chúng nuôi trong nông hộ tại tỉnh Vĩnh Phúc

2

Nguyễn Đức Trường, Vũ Hoàng Lân,  Bùi Như Ý và Nguyễn Hưng Quang

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Khả năng sinh trưởng, phát triển của hai giống cỏ Panicum maximum cv. Hamil và cỏ Panicum maximum cv. Mombasa tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

14

Nguyễn Thị Thủy, Phạm Văn Quyến, Nguyễn Văn Tiến,
Hoàng Thị Ngân, Bùi Ngọc Hùng và Giang Visal

 

Ảnh hưởng của bổ sung tảo xoắn Spirulina (Spirulina platensis) đến năng suất, chất lượng sữa và sức khỏe của bò

24

Tăng Xuân Lưu, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Kim Giao, Đặng Thị Dương, Phan Tùng Lâm, Thân Minh Hoàng và Ngô Đình Tân

 

Ảnh hưởng của bổ sung Tannin trong chế phẩm Silvafeed đến năng suất chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm

37

Nguyễn Đức Điện, Trần Thị Thắm,  Lê Ngọc Ánh và Lê Minh Hải

 

Ảnh hưởng của dầu dừa trong khẩu phần đến sự tiêu thụ dưỡng chất, tích lũy đạm và môi trường dạ cỏ của cừu tăng trưởng

46

Nguyễn Văn Thu

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Đánh giá hiện trạng chăn nuôi lợn tại các vùng sinh thái trong bối cảnh dịch tả lợn Châu Phi

54

Hàn Anh Tuấn, Đỗ Văn Đức, Đặng Vũ Hòa, Lê Tiến Dũng, Đinh Khánh Thùy, Dương Thị Oanh, Đào Thị Bình An, Nguyễn Thị Mai Phương và Lê Thị Thanh Huyền

 

Đánh giá hiện trạng trồng và sử dụng cây đậu Mèo tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

67

Hồ Thị Hiền, Lại Thị Nhài, Vũ Minh Tuấn,
Nguyễn Thiện Trường Giang, Bùi Việt Phong, Bùi Thị Thu Huyền, Đào Đức Kiên, Hoàng Đình Hiếu và Nguyễn Hữu Hải

 

THÔNG TIN KHOA HỌC

 

Khối lượng cơ thể và cao vây ở bê hậu bị tại trại 6 của Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH

77

Võ Văn Sự, Nguyễn Quang Luyến, Trần Thị Anh, Đoàn Văn Đức, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Tuấn Hiệp, Hoàng Kim Giao và Hoàng Xuân Nghinh

 


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi