Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 128 (Tháng 10/2021)

25/02/2022

MỤC LỤC

Trang

TỔNG QUAN

 

Lão hóa (ủ) khô thịt bò sau giết mổ

2

Ngô Đình Tân

 

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Khả năng sinh trưởng của ba tổ hợp lai giữa bò đực giống Charolais, Red Angus và Droughtmaster với bò cái lai Brahman nuôi trong nông hộ tại huyện Tư Nghĩa
tỉnh Quảng Ngãi

14

Đào Văn Lập, Phùng Thế Hải, Lê Bá Quế,
Lương Anh Dũng, Phạm Vũ Tuân, Lê Thị Loan,
Man Thị Hồng Biên, Mai Thị Thanh,
Nguyễn Đình Tuấn và Nguyễn Hữu Nguyê
n

 

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến năng suất sinh sản của lợn nái DVN1, DVN2 từ nguồn gen Duroc Canada

23

Phạm Thị Minh Nụ, Phạm Duy Phẩm,
Trịnh Quang Tuyên, Trịnh Hồng Sơn và Nguyễn Văn Đức

 

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của vịt lai hai giống BT và TB

34

Lê Thị Mai Hoa, Hoàng Văn Tiệu, Nguyễn Văn Duy,   Vương Thị Lan Anh, Đặng Vũ Hòa, Văn Thị Chiều,
Đỗ Thị Liên và Đào Anh Tiến

 

Khả năng sinh trưởng và cho thịt của vịt lai thương phẩm ba giống SBT và STB

47

Lê Thị Mai Hoa, Hoàng Văn Tiệu, Nguyễn Văn Duy, Đặng Vũ Hòa, Vương Thị Lan Anh, Hoàng Bích Ngọc, Nguyễn Ngọc Giáp, Nguyễn Thị Hồng
và Nguyễn Thị Thu Phương

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Xác định tỷ lệ Lysine tiêu hóa/ME thích hợp cho lợn thương phẩm 3 giống ngoại trong vụ Hè - Thu

60

Trịnh Hồng Sơn, Phạm Duy Phẩm, Trần Thị Bích Ngọc, Bùi Thị Hồng, Trịnh Quang Tuyên,
Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Long Gia, Nguyễn Thi Hương, Lý Thị Thanh Hiên, Ngô Văn Tấp và Bùi Thị Tư

 

ABSTRACT. Journal of Animal Science and Technology, Vol 119-Vol 124, 2021

68


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi