Phát triển chăn nuôi dê sữa tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

15/12/2023

Chăn nuôi dê Việt Nam phát triển mạnh trong những năm gần đây; tổng đàn đã tăng từ 2.609.198 con năm 2020 lên 2.654.573 con năm 2021 và 2.808.166 con năm 2022 (Tổng Cục thống kê 2020; 2021; và 2022). Tỉnh Bến Tre là tỉnh luôn có tổng đàn dê cao nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Giai đoạn 2020-2022, tỉnh Bến Tre có sự thay đổi ngoạn mục về thứ hạng tính theo tổng đàn dê trong cả nước; cụ thể năm 2020, tỉnh Bến Tre có tổng đàn dê đứng thứ 4 (174.608 con) cả nước sau tỉnh Sơn La, Đồng Nai và Nghệ An, năm 2021 vươn lên đứng thứ 3 (185.792 con) chỉ sau tỉnh Đồng nai và Nghệ An, và năm 2022 đã vươn lên đứng thứ nhì (202.195 con) cả nước chỉ sau tỉnh Nghệ An (260.068 con).

Về cơ cấu giống dê tại tỉnh Bến Tre, bên cạnh gống bản địa kiêm dụng sữa-thịt Bách Thảo nuôi đang được nuôi theo hướng sản xuất thịt, giống dê chuyên thịt Boer nhập nội cũng được nuôi phổ biến. Một số hộ đã phát triển chăn nuôi dê sữa, gắn kết với Hợp Tác xã Nông nghiệp Đông Nghi (tỉnh Tiền Giang) trong tiêu thụ sản phẩm sữa dê đem lại thu nhập cao, có thể nhân rộng để phát triển kinh tế tại địa phương.

Để giúp người dân nâng cao kiến thức, kỹ thuật và phát triển chăn nuôi dê lấy sữa, trong năm 2023, Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bến Tre triển khai dự án khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình chăn nuôi dê sữa” nhằm mục tiêu xây dựng được mô hình chăn nuôi dê sữa năng suất và chất lượng cao, chuyển giao được kỹ thuật mới, nâng cao kiến thức cho người chăn nuôi góp phần phát triển ngành chăn nuôi dê sữa tại Việt nam.

 

 

Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi dê sữa cho các hộ không tham gia mô hình tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Trong thời gian thực hiện dự án, các hộ tham gia mô hình đã được tập huấn 2 đợt về kỹ thuật chăn nuôi dê sữa, trong đó người dân đã nắm rõ kỹ thuật sử dụng hiệu quả nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương như rơm, các loại ngọn lá… trong xây dựng khẩu phần ăn cho dê sữa.

 

 

Sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trong chăn nuôi dê sữa tại xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Sau thời gian thực hiện Dự án, đàn dê đã phát triển khỏe mạnh, bắt đầu sinh sản.  Việc tiêu thụ sản phẩm sữa dê của các hộ dễ dàng khi Hợp Tác xã Nông nghiệp Đông Nghi đã cam kết tiêu thụ toàn bộ sản lượng sữa dê sản xuất ra của các hộ tham gia mô hình dự án.

Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi