Triển khai xây dựng mô hình chăn nuôi dê sữa tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

15/12/2023

Trong khuôn khổ nội dung triển khai năm 2023 của Dự án khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình chăn nuôi dê sữa tại Hà Nội và Bến Tre”, Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bến Tre cùng khảo sát và thống nhất chọn 06 hộ đủ điều kiện để xây dựng mô hình chăn nuôi dê sữa tại các Ấp Hưng Long, Hưng Điền, Hưng Phú và Hưng Quý của xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, đây là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Bến Tre theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Do dự án triển khai tại các xã đặc biệt khó khăn nên theo quy định, Dự án đã hỗ trợ 100% kinh phí mua vật tư, con giống. Đồng thời, dự án còn có hai cán bộ chỉ đạo kỹ thuật trực tiếp tại các Ấp triển khai xây dựng mô hình. Các hộ tham gia xây dựng mô hình đã cam kết xây dựng, sửa chữa chuồng trại đúng theo yêu cầu, đảm bảo đủ lượng thức ăn thô và nhân lực nuôi dưỡng, chăm sóc đàn dê; tuân thủ quy trình kỹ thuật, hướng dẫn quy định của dự án; chủ hộ có khả năng vận động, thuyết phục và hướng dẫn các hộ khác làm theo.

Cấp phát dê giống cho các hộ tham gia xây dựng mô hình tại xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Sau thời gian triển khai dự án và được đào tạo kỹ thuật về chăn nuôi dê sữa, tất cả các hộ tham gia xây dựng mô hình chăn nuôi dê sữa đã làm chủ được các quy trình chăn nuôi, đàn dê sữa sinh trưởng và phát triển tốt, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề ra của dự án.

Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi dê sữa cho các hộ tham gia xây dựng mô hình

Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi