Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 125 (Tháng 7/2021)

06/09/2021

MỤC LỤC

Trang

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Chọn lọc hai dòng gà D629 và D523 qua bốn thế hệ

2

Phạm Thùy Linh, Nguyễn Quý Khiêm, Nguyễn Huy Đạt, Nguyễn Thị Nga, Lê Ngọc Tân và Nguyễn Trọng Thiện

 

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh trưởng của con lai F1 giữa bò đực Red Angus, BBB, Black Wagyu với bò cái lai Zebu tại Thành phố Hồ Chí Minh

13

Đoàn Đức Vũ, Phạm Văn Quyến, Hoàng Thị Ngân, Đậu Văn Hải,  Nguyễn Thanh Vân và Nguyễn Thị Bé Thơ

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Ảnh hưởng của bổ sung probiotic trong khẩu phần đến sự thải khí mêtan, tiêu hóa dưỡng chất và tích lũy nitơ của cừu từ 3-5 tháng tuổi

22

Lê Thị Thu Vân và Nguyễn Văn Thu

 

Ảnh hưởng của bổ sung quả điều ủ chua trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng của cừu

31

Đậu Văn Hải, Phan Văn Sỹ, Lê Bá Chung, Vũ Minh, Đoàn Vĩnh và Nguyễn Văn Phú

 

Nghiên cứu sử dụng quả điều ủ chua làm thức ăn cho bò thịt

40

Đoàn Vĩnh, Nguyễn Duy Khánh, Phan Thị Tường Vi,
Đinh Thị Quỳnh Liên, Phạm Ngọc Thảo, Phạm Văn Quyến, Hoàng Thị Ngân và Nguyễn Văn Phú

 

Ảnh hưởng của quả điều ủ chua trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng của dê thịt

48

Phan Văn Sỹ, Đậu Văn Hải, Đoàn Vĩnh, Vũ Minh,
Đậu Huỳnh Bảo và Nguyễn Văn Phú

 

Năng suất, chất lượng các giống cỏ Ruzi, Mombasa, Hamil và K280 trồng tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

56

Nguyễn Văn Tiến, Phạm Văn Quyến, Phí Như Liễu,
Hoàng Thị Ngân, Nguyễn Thị Thủy, Bùi Ngọc Hùng,
Giang Vi Sal và Lê Thị Chung

 

Ảnh hưởng của phân dê đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của cỏ Setaria (Setaria sphacelata) tại Thành phố Cần Thơ

67

Trần Thanh Lực và Nguyễn Văn Thu

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Hiện trạng sinh sản của đàn bò thịt tại tỉnh Đắk Lắk

79

Phạm Văn Quyến, Nguyễn Văn Tiến, Giang Vi Sal,
Hoàng Anh Dương, Nguyễn Minh Cảnh, Hoàng Thị Ngân, Trần Văn Hạnh, Nguyễn Đức Điện và Lê Năng Thắng

 

 


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi