Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 134 (Tháng 8/2022)

09/09/2022

MỤC LỤC

Số trang

TỔNG QUAN

 

Vai trò của dinh dưỡng khẩu phần đối với chức năng miễn dịch ở động vật

2

Nguyễn Thị Mộng nhi

 

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Khả năng sinh trưởng của một số nhóm bò hướng thịt tại tỉnh Ninh Thuận

13

Đoàn Đức Vũ, Nguyễn Tin, Thái Văn Thành,

Đậu Văn Hải và Nguyễn Thanh Vân

 

Khả năng sinh trưởng và cho thịt của vịt Huba nuôi thương phẩm tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên

22

Đào Anh Tiến, Nguyễn Hưng Quang, Nguyễn Văn Duy, Vương Thị Lan Anh, Văn Thị Chiều và Lê Thị Mai Hoa

 

Khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt của gà Lông chân nuôi tại Hà Giang

34

Nguyễn Đức Trường, Đặng Thị Bích Huệ
và Nguyễn Hưng Quang

 

Khả năng sinh trưởng và thành phần thân thịt của tổ hợp bò lai (BBB ´ Lai Brahman) và (Red Angus ´ Lai Brahman) cho ăn hai mức protein trong thức ăn tinh tại tỉnh Quảng Ngãi

45

Lê Thị Thu Hằng, Lê Đức Thạo, Lê Văn Nam,
Lê Trần Hoàn, Trần Ngọc Long, Dương Thị Hương,
Võ Thị Minh Tâm và Đinh Văn Dũng

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

Nghiên cứu sử dụng cành thanh long ủ chua làm thức ăn cho bò thịt

 

Đoàn Vĩnh, Nguyễn Duy Khánh, Phan Thị Tường Vi,  Đinh Thị Quỳnh Liên, Phạm Văn Quyến và Hoàng Thị Ngân 

 

 

 

  53

Xác định mức ăn hạn chế cho gà Hắc Phong sinh sản giai đoạn nuôi hậu bị

60

Dương Thị Phương Lan, Nguyễn Quyết Thắng,
Nguyễn Công Định, Phạm Hải Ninh,
Cao Thị Liên, Trịnh Duy Linh, Nguyễn Văn Duy,
Văn Thị Chiều, Nguyễn Hữu Cường

 

 

 

 

Ảnh hưởng của việc sử dụng bột mỡ cá tra trong khẩu phần ăn tới năng suất gà thịt lông màu giống Lương Phượng

Phan Văn Sỹ và Lã Văn Kính

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

71

Khảo sát một số chỉ tiêu kỹ thuật của nhà nuôi chim yến và năng suất, chất lượng của tổ yến tại tỉnh Bình Dương

80

Đậu Văn Hải, Nguyễn Thị Hồng Trinh, Lê Bá Chung,
Phạm Minh Quân, Trần Vũ và Nguyễn Thị Anh

 

Tình hình nhiễm ghẻ (Sarcoptes sp.) trên thỏ tại tỉnh Bến Tre và hiệu quả điều trị

94

Nguyễn Thị Kim Quyên

 

Viện Chăn nuôi


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi