Làm thế nào để giảm căng thẳng nhiệt ở bò sữa

Làm thế nào để giảm căng thẳng nhiệt ở bò sữa 13/06/2024

Căng thẳng nhiệt ở bò sữa là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm giảm sản lượng và khả năng sinh sản ở bò sữa Nebraska trong những tháng mùa hè.


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi