Lễ ra mắt liên minh đổi mới sáng tạo trong chăn nuôi lợn an toàn sinh học ở Việt Nam

Lễ ra mắt liên minh đổi mới sáng tạo trong chăn nuôi lợn an toàn sinh học ở Việt Nam 26/06/2024

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Chăn nuôi và Chương trình Aus4Innovation (A4I) – Australia (chính phủ Úc) triển khai Dự án “Liên minh đổi mới sáng tạo trong chăn nuôi lợn an toàn sinh học ở Việt Nam”. Sáng ngày 26/6/2024, Viện Chăn nuôi tổ chức “Lễ ra mắt Liên minh Đổi mới sáng tạo trong chăn nuôi lợn an toàn sinh học ở Việt Nam”,


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi